Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, της ακόλουθης θέσης:

«Head of Unit “Pedagogical Development” in the Office of the Secretary-General in Brussels with effect from 1st of September 2024»

 

6ΤΑΛ46ΝΚΠΔ-ΟΜΘ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2024-05-LD-4-en-1