Ακολουθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen, και Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ε. Σ. Βρυξέλλες Ι, από το σχολικό έτος 2024-2025/

52636_1_61ΦΗ46ΝΚΠΔ_8ΥΣ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗpdf

52636_2_ΦΥΛΛΟ_ΜΗΤΡΩΟΥ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ