ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΚΕΠΕΑ(ΚΠΕ)ΑΝΩΓΕΙΩΝ