Διαβάστε  εδώ  την Προκήρυξη

Οι αιτήσεις καθώς και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr 

Η προθεσμία λήγει 07/07/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.