Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

 

Συνημμένα έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ – ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ(επιθυμίας-ή-άρνησης )

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Μη καταδίκης-Γνησιότητας)