ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΕΞΕ – 73887 – 2023 – Διαβίβαση της αριθμ. 51 ΔΕΠΠΣ 30-06-2023 Ανακοινοποιημένης Προκήρυξης»

 

 

ΕΨ3Ψ46ΜΤΛΗ-5ΑΨ _Ανακοινοποιηση

 

 

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία