Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης διευθυντή/ντριας στο σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, θα υποβάλουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται οργανικά, τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα  για τη θέση που επαναπροκηρύσσεται,  από την Τετάρτη 15/05/2024 έως και την Τετάρτη 22/05/2024  (έως τις 15:00 μ.μ.).

Ενημερωθείτε από το παρακάτω έγγραφο:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΝΤΗ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ