Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου – Δημοτικό Σχολείο Αγ. Σύλλα.

Αιτήσεις από 06/12/2023 έως 08/12/2023 και ώρα 15:00.

«Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του 3θ λειτουργικά Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Σύλλα »

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ(επιθυμίας-ή-άρνησης )

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Μη καταδίκης-Γνησιότητας)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ