Στα ολιγοθέσια σχολεία που δεν έχει οριστεί προϊστάμενος/η με θητεία θα οριστούν προϊστάμενοι καλοκαιριού από 22/6/2024 έως και 31/8/2024 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ60, οι παλαιότεροι κατά το σύνολο της προϋπηρεσίας τους.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα οριστούν σύμφωνα με τα προηγούμενα προϊστάμενοι να συμπληρώσουν τη σχετική Google φόρμα ώστε να λάβουν και το σχετικό επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αναφορά ανάληψης υπηρεσίας στο κάθε σχολείο και να μην υπάρχει σε ισχύ άδεια κύησης, λοχείας, ανατροφής ή άνευ αποδοχών.

Παραθέτουμε τον σύνδεσμο της φόρμας: https://forms.gle/TBvjujcAwvBwCvmXA.

Η συμπλήρωση της φόρμας να γίνει από 21/06/2024 έως και 23/06/2024 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων 1θ και 2θ Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Ηρακλείου από 22.6.2024 έως και 31.8.2024