Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ.

Η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που αναφέρεται στο έγγραφο θα πρέπει να γίνει από 17/06/2022 έως 24/06/2022 και ώρα 14:00