Μετά από συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνονται ανά ειδικότητα οι προσωρινοί πίνακες οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής Β’ και Γ’ Φάσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου.

ΠΕ05, Β’ φάση

ΠΕ60, Β’ φάση

ΠΕ70, Β’ φάση

ΠΕ70ΕΑΕ – ΠΕ71, Β’ φάση

ΠΕ60, Γ’ φάση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 12 του ΠΔ 50/96, οι εκπαιδευτικοί που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου μετά τη Β’ φάση οριστικών τοποθετήσεων, τοποθετούνται οριστικά, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, χωρίς δήλωση τους, στις υπόλοιπες οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές (Γ’ Φάση υποχρεωτικών τοποθετήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων που αφορούν τα αποτελέσματα από την Παρασκευή 07/06/2024 έως και την Τρίτη 11/06/2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) Από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Ηρακλείου (Πιτσουλάκη 73, Ηράκλειο)

Β) Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση, mail@dipe.ira.sch.gr μέχρι τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Μετά το πέρας της προθεσμίας και την εξέταση τυχόν αιτήσεων για διόρθωση παραλείψεων θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου (έτος 2024).