Ανακοινώνονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ50/96 και ΠΔ144/97), οι πίνακες κατάταξης των Νεοδιόριστων εκπαιδευτικών έτους 2023 της Π.Ε. Ηρακλείου.

Πίνακας ΠΕ05

Πίνακας ΠΕ06

Πίνακας ΠΕ07

Πίνακας ΠΕ60

Πίνακας ΠΕ70

Πίνακας ΠΕ71

Πίνακας ΠΕ79

Ενστάσεις επί των πινάκων κατάταξης υποβάλλονται μέχρι και την Κυριακή 27/08/2023 στο email της Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου (mail@dipe.ira.sch.gr).