[ΠΕ_Κ_Ε_Σ_ ΚΡΗΤΗΣ_ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Π_Σ_Δ_ για 1821 (7,8 Ιουνίου 2021)_signed-2-1

[ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ]_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-Π.Σ.Δ. για 1821 τελικό-3-2

[ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ]_Π.Σ.Δ. για 1821_ΑΦΙΣΑ-3-2