ΕΞΕ – 64643 – 2024 – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας- Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ψηφιακό Σχολείο)