Παρατείνεται η προθεσμία αιτήσεων για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου μέχρι τη Δευτέρα 13/05/2024 και ώρα 15:00.