«Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2023-2024 και 2024 Ν. Ημισφαιρίου, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, χωρίς επιμίσθιο»

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ 6ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ