Η αναστολή δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων παρατείνεται και , σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου, κ. Συριγωνάκη.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ Αριθμ. 111525/ΓΔ4/10.09.2021.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να αποστείλουν και στη Δ/νση ωρολόγιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

ΚΥΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 25.01.2022

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ