Οι αιτήσεις υποβάλλονται από  την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο.

Παρακαλούμε να εξαντληθεί κάθε περιθώριο ώστε η υποβολή της  αίτησης παραίτησης στη  Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου να γίνει  ηλεκτρονικά,  στην διεύθυνση mail@dipe.ira.sch.gr

Οδηγίες για υποβολή αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικών 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ