Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου, με την 11η Πράξη του και έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας,ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60 ΕΑΕ-Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86-Πληροφορικής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης , εντός της ίδιας περιοχής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ν. Ηρακλείου.

Γενικής Αγωγής

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ60

ΠΕ70

ΠΕ79

ΠΕ86

ΠΕ91.01

ΠΕ91.02

 

Ειδικής Αγωγής

ΠΕ60ΕΑΕ

ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71

 

Οι εκπαιδευτικοί που χρειάζεται να κάνουν συμπληρωματική δήλωση, θα κληθούν να δηλώσουν προτιμήσεις στα εναπομείναντα κενά με νεότερη ανακοίνωση.