Η ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου , με την 18η/12-07-2023  Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου και έπειτα από την εξέταση των συμπληρωματικών αιτήσεων μετάθεσης, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας,ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60 ΕΑΕ-Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, ΠΕ79-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ91.01 Θεατρικών, εντός της ίδιας περιοχής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Οριστικών Μεταθέσεων 2023_6ΗΞΔ46ΜΤΛΗ-Ο9Α