Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου στη Γενική και στην Ειδική Αγωγή.

Σας ενημερώνουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προσμετρηθούν μετά τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΕΛΤ_-ΟΡ_ΤΟΠΟΘ 2022-23

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΟΡΙΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠ.-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΓ.-2022-23(5)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΜΟΡΙΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘ.-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΓ.2022-23(7)