Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία & στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας

Περιοχές ευθύνης νηπιαγωγείων δήμου Ηρακλείου