Οδηγίες ΥΠΑΙΘΑ σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων