Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘΑ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία

Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘΑ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγ