Για την εύρυθμη διοργάνωση της ως άνω σειράς σεμιναρίων προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της 8ης Ενότητας Ηρακλείου που επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή στη φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/1O7viw6zVGBQ9pvkNBSHLgG2_lb6lLlQqDkoHYO3CQGU/edit  

Έως στις 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00.

 

ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΥ ΖΕΙΝ ΕΡΓ_ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (2)