49401_1_ΕΞΕ_99199_2023_Μήνυμα_του_Υπουργού_Παιδείας_Θρησκευμάτων_και_Αθλητισμού_για_την_έναρξη_της_σχολικής_χρονιάς