Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024

64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Εγκύκλιος Μεταθέσεων

Στο παρακάτω αρχείο υπάρχουν διευκρινίσεις της ΠΕ Ηρακλείου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2023-2024 ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ