Προς ενημέρωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της ΠΕ Ηρακλείου, ακολουθεί πίνακας με τα λειτουργικά κενά κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που δηλώθηκαν στον ΟΠΣΥΔ και δεν αφορούν ολόκληρο το διδακτικό έτος.

Πίνακας

Καλή τοποθέτηση!