Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου απευθύνει πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στη Δράση για το Κλίμα την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους, δια ζώσης την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 από τις 11π.μ. έως τις 1 το μεσημέρι στον πεζόδρομο της Κοραή στα Χανιά ή διαδικτυακά με ανάρτηση υλικού στο padlet, από τις δράσεις και εκδηλώσεις για το θέμα αυτό που θα γίνουν στα σχολεία.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να συμμετάσχουν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και να αποστείλουν κατάσταση συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών με αναγραφή του αριθμού μητρώου (ΑΜ) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον/ην Διευθυντή/ντρια στο kpevamou@gmail.com .

Για το ΚΠΕ Βάμου

Ο Υπεύθυνος

Ποντικάκης Φώτιος

ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ Δράση για το κλίμα Παρασκευή 23-9-2022