Συνημμένα σας αποστέλλουμε Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών, μαθητών και σχολείων σε διαδικτυακή δράση για το Κλίμα την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για το Κλίμα στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.
Για το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου
Ο Υπεύθυνος
Ποντικάκης Φώτιος

2021-09-09ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ