ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο  σεμινάριο να μπουν στη φόρμα από το σώμα μέιλ που ακολουθεί.

Η μετάβαση δεν είναι δυνατή από το συνημμένο έγγραφο.

 Προκήρυξη Σεμιναρίου του Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Αλλάζω για το Κλίμα” που συντονίζει το ΚΕΠΕΑ Βάμου για τις 3 και 4 Μαρτίου 2023.
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Τρίτη 7 Φεβρουαρίουεδώ
(Ακολουθεί το συνημμένο  έγγραφο μαζί με προσωρινό πρόγραμμα εργασιών).