ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 19-3-2021

Αντίγραφο του Πρόγραμμα παρουσιάσεων σχολείων – Δράση Κλίμα 19-03-2021