Με αφορμή την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+KA2 Colourful World (Πολύχρωμος Κόσμος – Αρ. Έγκρισης 2018-1-UK01-KA201-048028), στο οποίο συμμετείχε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, σας στέλνουμε το σύνδεσμο (link) του διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού με θέμα το περιβάλλον που διαμορφώθηκε και στα Ελληνικά:

https://www.colourfulworld.eu/alpharhochiiotakappa942-sigmaepsilonlambda943deltaalpha.html

Συμπληρωματικά, επισυνάπτουμε φυλλάδιο για το Πρόγραμμα καθώς και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν στα σχολεία τους με αφορμή του παιχνίδι, ενισχύοντας το μαθησιακό αποτέλεσμα.
Για το ΚΠΕ Βάμου
Ο Υπεύθυνος
Ποντικάκης Φώτιος

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ COLOURFUL_GR-1

CW_Brochure_GR-1