Η Π.Ο. του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας – Νεάπολης, δίνει παράταση δύο εβδομάδων στην εγγραφή μελών του δικτύου «Διατροφή, Περιβάλλον & Yγεία» μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, λόγω της καθυστερημένης έναρξης των μαθημάτων σε πληγείσες περιοχές της επικράτειας.
Δικαίωμα συμμετοχής, στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο εκπαίδευσης για την αειφορία με τίτλο: «Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία», έχουν:
• Εκπαιδευτικοί Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης με Σχολικές ομάδες/τμήματα,.
• Μέλη Π.Ο. των Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α.
• Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων.
Όσοι από τους παραπάνω επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην παρακάτω φόρμα μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023.

https://forms.gle/CD7KnWp8iAnjctPH7

Ο προϊστάμενος του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α.
Μυλωνάκης Ευστράτιος

Παράταση προκήρυξης συμμετοχής σχολείων στο εθνικό δίκτυο ”Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία” (2023-2024)