Επισυνάπτουμε έγγραφο με την προκήρυξη τριημέρου σεμιναρίου (δια ζώσης)  με θέμα τη διατροφή για τις 16-18 Ιουνίου 2023. Η αίτηση των εκπαιδευτικών θα γίνει αποκλειστικά μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που αναγράφεται στο έγγραφο έως τις 9 Μαΐου 2023 .

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς τις ημερομηνίες του ενδεικτικού προγράμματος

ΠροκήρυξηΣεμιναρίουΔιατροφής 2 ΚΠΕ Αρναίας