Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 6.00-9.30 μ.μ.

Αιτήσεις έως Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική φόρμα που υπάρχει στο συνημμένο έγγραφο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ (1) – Αντιγραφή – Αντιγραφή