Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κ.Ε.ΠΕ.Α (ΚΠΕ) Βάμου κυκλοφόρησε το 13ο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού «Πράσινος Πλανήτης».

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα θέματά του ανοίγοντας το συνημμένο έγγραφο.

2023-11-02 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ 13 ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠΕΑ ΒΑΜΟΥ