Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως-3