Σας αποστέλλουμε συνημμένα το με ΑΠ 182 έγγραφό μας που αφορά πρόσκληση για συμμετοχή σε σεμιναριακή δράση του ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου.
Με εκτίμηση,
Κοπανάκης Μανώλης
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καρπενησίου
Educational Center for Environment and Sustainability of Karpenisi

Tel 22370 80843 Fax 22370 80863

 

182 Πρόσκληση Σεμιναρίου Αγριας πανίδας 2021