Σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόσκληση για συμμετοχή Εκπαιδευτικών σε δια ζώσης σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Mindful Nature  – Ενσυνείδητη Φύση.
Με εκτίμηση,
Κοπανάκης Μανώλης
Προϊστάμενος
Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καρπενησίου
Educational Center for Environment and Sustainability of Karpenisi

Tel 22370 80843 Fax 22370 80863

93 Πρόσκληση συμμετοχής σε δια ζώσης σεμινάριο-5