Κατάρτιση αναμορφωμένου πίνακα μη δεκτών υποψηφιοτήτων_signed