Η Π.Ο. του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας – Νεάπολης, προτίθεται να ανανεώσει,
και να λειτουργήσει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο εκπαίδευσης για την
αειφορία με τίτλο: «Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία».Όσες σχολικές ομάδες, Κ.Π.Ε./ Κ.Ε.ΠΕ.Α. συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων
ανά την επικράτεια, επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο μπορούν να
υποβάλουν αίτηση στην παρακάτω φόρμα:https://forms.gle/mutnE761NaVnUv8e8

μέχρι την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022.

Ο προϊστάμενος του Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας Νεάπολης
Μυλωνάκης Ευστράτιος

Προκήρυξη συμμετοχής σχολείων στο εθνικό δίκτυο ''Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία'' (2022)-2