Καλούνται όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. Ηρακλείου  όπως συμπληρώσουν  ηλεκτρονικά τη φόρμα στοιχείων κατάταξης πατώντας εδώ.

H φόρμα συμπληρώνεται από όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Ηρακλείου με σκοπό τη δημιουργία πίνακα κατάταξης, προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες της τοποθέτησης.
(Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί ακόμα και από τους εκπαιδευτικούς  που δεν έχουν αναλάβει ακόμα υπηρεσία, αλλά πρόκειται να αναλάβουν το επόμενο διάστημα έως τη λήξη της προθεσμίας που τους δόθηκε).

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι του τελευταίου τριμήνου.
Προθεσμία υποβολής από την Πέμπτη 18/08/2022 έως την Τρίτη 23/08/2022 και ώρα 22:00.