Γνωστοποιούμε τον οριστικό  πίνακα μορίων αιτούντων βελτίωση-οριστική τοποθέτηση, εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ60ΕΑΕ, ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ71, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91.01-ΠΕ91.02, 2021-2022 όπως διαμορφώθηκε κατόπιν των αποφάσεων 31159/Ε2/18-3-22 (Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή έτους 2022) και 31146/Ε2/18-3-2022 (Μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ,Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ανακοίνωση

Οριστικός  πίνακας μορίων αιτούντων βελτίωση-οριστική τοποθέτηση 2021-2022