Υπενθυμίζουμε ότι βάσει της εγκυκλίου των μεταθέσεων (114645/Ε2/13-10-2023), υποχρεούνται όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2023 να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης έως 31-10-2023 και ώρα 15:00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). Τονίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν θα υποβάλουν αίτηση θα τοποθετηθούν στα εναπομείναντα κενά.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν στις σχολικές μονάδες καθώς και όσοι απουσιάζουν.