Πρόσκληση Δήλωσης Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Ηρακλείου έτους 2024_signed

Δήλωση Οργανικής Υπεραριθμίας ΠΕ06, ΠΕ11

Πίνακας όμορων ομάδων Δημοτικών Σχολείων της ΔΠΕ Ηρακλείου