Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 11/04/2024.

Αίτηση για αμοιβαία μετάθεση 2024

Αμοιβαίες μεταθέσεις 2024