Προκειμένου να μειωθεί ο όγκος της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και η συνεχής υποχρέωση εκτύπωσης και ενημέρωσης των συναδέλφων από τους Δ/ντές / Πρ/νους, στην ενότητα αυτή θα αναρτώνται ανά μήνα, έγγραφα που συνήθως αφορούν πολύ μικρό αριθμό εκπαιδευτικών, όπως μετατάξεις, προκηρύξεις θέσεων οργανισμών, προκηρύξεις θέσεων Διευθυντών Σχολείων σε άλλους νομούς, συνέδρια εκτός Κρήτης, κλπ.

Επισημαίνεται ότι σημαντικά έγγραφα, εγκύκλιοι κλπ θα συνεχίσουν να διακινούνται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα αναρτώνται ξεχωριστά.