Ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι τη Δευτέρα 11/9/2023 και ώρα 8.00 π.μ. οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο κύριας τοποθέτησης τους για τον καθιερωμένο αγιασμό.

Αν κάποιος/-α αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να παρευρεθεί την παραπάνω ώρα και ημέρα στη θέση του/-ης, παρακαλούμε να ενημερώσει τη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου στο τηλ. 2810529315 (κο Μαρκόπουλο) για τους λόγους μη προσέλευσης.

Εξαιρούνται οι συνάδελφοι που έχουν αιτηθεί μακροχρόνιας άδειας.

Καλή σχολική χρόνια!

Δ/νση ΠΕ Ηρακλείου