Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων να συνδεθούν την Παρασκευή 19-04-2024 και ώρα 09:00 π.μ. διαδικτυακά στον εξής σύνδεσμο :

https://minedu-primary.webex.com/meet/aperisinakis

όπου ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Περισυνάκης Αντώνης θα τους ενημερώσει για την άσκηση σεισμού ΜΙΝΩΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στον Ν. Ηρακλείου την Τρίτη 23-04-2024.